Mezinárodní federace mankalových her

Instrukce - jak to tu funguje:

Registrace, login, změna hesla

Při registraci je potřeba zadat zvolené uživatelské jméno, heslo (2x) a email. Tyto položky jsou povinné. Email je vyžadován, protože původní myšlenka byla vytvořit místo pro korespondeční hru. Zároveň Vám pomůže, pokud zapomenete heslo. Změnu hesla je možno provést na přihlašovací stránce pomocí odkazu pro zapomenuté heslo. Při shodě zadaného loginu a emailu si můžete nastavit nové. Po registraci můžete přejít do nastavení a nebo jít rovnou na hlavní stránku.

Nastavení

V nastavení jsou tři části. V té první si můžete zvolit, v jakých barvách se zobrazí deska a kuličky.
Malá ukázka (možností je mnohem více) :

Ve druhé si zvolíte, zda chcete být považován za začátečníka nebo pokročilého, podle toho bude počítán Váš rating buď od startovací hodnoty 100 nebo 1000 ratingových bodů. V poslední části můžete vyplnit další údaje. Velmi doporučujeme vyplnit kontinent (při ponechání hodnoty neurčeno by Vám mohly utéct turnaje vypsané jen pro hráče z určité oblasti) a jazykovou verzi, aby se Vám příště nezačala zobrazovat angličtina, která je defaultní. Jako příklad pro vyplnění vidíte údaje o autorovi. Vaše údaje však nikdo jiný neuvidí. Defaultně je nastaveno zasílání notifikačních emailů u korespondečních her. Email je po registraci a nebo po jeho změně kontrolován ručně administrátorem. Ten pak nastaví, že je použitelný. Důvodem tohoto opatření jsou weboví roboti.

Hlavní stránka

Po přihlášení jste na hlavní stránce a tam je několik herních sekcí:

Hraj a bav se

Tady najdete odkazy do hlavních sekci - pro založení a hraní her korespondečním způsobem i v režimu real time, dále je tu odkaz na stránku pro hru s náhodnými roboty a můžete zde řešit i náhodně vybranou úlohu.

Uč se

V této sekci najdete velmi stručná pravidla her, časem tu možná bude i něco o strategii, dále zde jsou úlohy k řešení s možností výběru podle hry a obtížnosti úlohy a přehledem, kolik úloh jste řešili a kolik jste vyřešili správně. V datázi je však zatím jen 1500 úloh nulté úrovně. Najdete tu možnost přehrávání partií, které máte třeba doma na nějakém svém partiáři nebo v knize. Přehrávání se dá využít i v případě, že nemáte doma hrací desku a samozřejmě k ukládání úloh z knih do archivu. Vložené hry do archivu zde bude možno prohlížet, zatím je ale archiv prázdný.

Hraj a bojuj, nebo-li TURNAJE

Toto je sekce pro pořádání turnajů. Organizátorem může být libovolný uživatel serveru. Turnaj založí pomocí formuláře, jehož popis najdete dále. Hráčům se turnaj zobrazí v části Registrace do turnaje. Registrace je možná od okamžiku začátku registrace (to je nastavitelné při zakládání turnaje). Je možno se zapojit i do právě probíhajícího turnaje Také se můžete v průběhu z dosud nehraných kol odhlásit. (Obojí platí, pokud je turnaj losován švýcarským systémem, tedy má 13 a více hráčů). Odhlásit hráče může i organizátor turnaje. V části Hrát turnaj je vidět stav turnaje - které kolo probíhá a počet nedohraných partií. Současně se tam zobrazují partie účastníků, které je potřeba odehrát. V části Sledovat turnaj se zobrazují všechny nalosované partie turnajů daného dne. Losování jednotlivých kol spouští organizátor turnaje, je tedy potřeba, aby byl přítomen po celou dobu. Toto umožňuje mít např. kratší i delší pauzu mezi koly. Turnaj se koná při přihlášení minimálně 4 zájemců, v opačném případě je spuštěním losování zrušen. Organizátor turnaje se samozřejmě může turnaje také účastnit, a vzhledem k tomu, že pouští losování jednotlivých kol, to i doporučujeme. Co naopak nedoporučujeme, je organizování více než jednoho turnaje v jeden den. Tlačítka a hráči se zobrazují jen k nejdříve konanému turnaji. Pokud by se nestihnul turnaj včas dokončit, nebude mít org možnost losovat ten druhý.

Org

V tomto políčku se organizátorovi turnaje zobrazuje tlačítko na spuštění losování s informací o dni a čase začátku. Ostatním se zobrazuje jen informace, kdy turnaj začíná a jaký je aktuální čas, pokud v daný den hrají turnaj.

Chat

Jednoduchý systém pro chatování umožňuje psaní krátkých zpráv ostatním přítomným uživatelům. Chat na hlavní stránce zobrazí pouze posledních pět vzkazů. Chatování je umožněno podobným způsobem i u každé partie.

Ostatní

V této části najdete statistiky, přehled právě přihlášených hráčů, můžete si zde změnit barevné nastavení a k dispozici jsou i tyto instrukce.

Korespondeční hra

V korespondenční hře máte přesně určený čas na každý tah. Defaultní nastavení je 300 000 sekund, což je asi 3,5 dne, ale můžete si nastavit i jiný čas. Čas se počítá od okamžiku, kdy se přidá druhý hráč k partii, a pak dále vždy od chvíle, kdy zahraje soupeř.

Real time hra

Real time je hra v reálném čase, tímto způsobem se hraje na většině serverů. Je u ní dán čas na zahrání celé partie. Ten se zadává v minutách. Kromě toho můžete při zakládání hry specifikovat i čas (počet sekund), který se přidá za každý zahraný tah.

Standardní nebo tréninková hra

Standardní hra je hra, kterou může vidět jakýkoliv jiný uživatel a počítá se do ratingu. Tréninková hra je ostatním neviditelná a do ratingu se nepočítá. Trénikové hry, stejně jako hry s robotem, se nebudou přesouvat do archivu, až bude vytvořen.

Tip pro hru s robotem

Robot hraje náhodné tahy a není až tak těžké ho porazit. (Pokročilejší AI bude časem také.) Takže až Vás vyhrávání omrzí, dejte si předem přesný cíl, kolik kuliček musíte získat a snažte se ho přesně splnit. Nebo zkuste naopak drtivě prohrát. To je možná těžší, než vyhrát :-)

Jak založit hru:

Nejdříve si musíte vybrat, zda chcete hrát hru korespondeční nebo v reálném čase. Po vstupu do příslušné části vidíte tabulku s možnostmi Založit hru, přidat se ke hře, hrát a nebo sledovat rozehrané partie ostatních. Založením vytvoříte novou partii a čekáte, až se k ní nějaký další hráč připojí. Pokud existuje hra, kterou založil jiný hráč, můžete se k ní přidat. Hru vždy začíná hráč, který je nazvaný jako bílý.

Jak zahrát svůj tah:

Jakmile má hra oba soupeře, můžete si zobrazit desku. Tah se provádí kliknutím na obrázek příslušného políčka s kuličkami. V případě hry Toguz je pastička označena logem federace. V horní části obrazovky najdete informaci s kým a co hrajete, kdo je na tahu, po pravé straně seznam tahů a chatovací okno. Nasbírané kuličky jsou zobrazeny jak číslem vedle desky, tak obrázkem důlku s příslušným počtem kuliček a ještě pruhem příslušné barvy uprostřed desky.

Jak založit turnaj:

Turnaj má mnoho kritérií. Ve formuláři pro založení turnaje je potřeba vybrat hru, systém, časy na hru, kdy turnaj začne, kdy začne registrace. Turnaj můžete pojmenovat, a můžete omezit počet jeho účastníků, např. dle kontinentu. Herní systém se automaticky přizpůsobí počtu hráčů - do 12 se hraje každý s každým, 13 a víc hraje švýcarem.

Chyby a nefunčnosti:

Web je příležitostně stále ve vývoji, uzná-li to autor za potřebné, smaže všechny hry, anuluje rating apod. a to až do doby, než bude se svým dílem plně spokojen, což zde určitě oznámí. Tedy se nedivte, když se něco změní, nebo přestane fungovat. Reportováním chyb autora potěšíte a donutíte k opravě. Kontakt je v nastavení. Vše je tvořeno a zkoušeno s pomocí prohlížeče Chrome a 15 palcového monitoru. Korektní zobrazení na mobilech, jiných obrazovkách a v jiných prohlížečích je samozřejmě v plánu co nejdříve.

Předklad do jiných jazyků:

Web je, resp. bude, s pomocí google translate přeložen do sedmi dalších jazyků. U některých možná dojde i ke korekci tohoto překladu některým z hráčů a přátel. Některé části mohou být nepřeloženy, zvláště v obdobích těsně po nějakém upgradu.

přihlásit se       registrovat se

Chcete-li tento projekt podpořit, pak si tu prostě občas zahrajte.